Ik ben al een tijdje niet in de omgeving van de Zevenhuizerplas geweest, een prachtig natuurgebied, vallend onder natuurgebied Zuidplas, met daarin de Eendragtspolder en het recreatiegebied de Rottemeren. Wel krijg ik de afgelopen weken steeds prachtige waarnemingen door van baltsende kemphanen, een reuzenstern nabij de roeibaan, baardmannetjes met jong en ga zo maar door. Tijd om deze kant op te gaan. Ik neem de fiets mee, dan kan ik een groot gebied doorsnijden. Jenny, een heel actief natuurliefhebber komt hier dagelijks en wil me rondleiden. Geweldig toch? Maar de eerste uurtjes ga ik zelf op pad.

Cetti'sRond half zeven in de ochtend kom ik aan. Natuurlijk ben ik hier niet de enige vogelliefhebber, want bij het populierenbosje staan al twee actieve vogelaars te zoeken naar de kwak en de woudaap. Beide vogels zijn hier de laatste dagen gezien. Natuurlijk kijk ik vol spanning mee, maar helaas, niet aanwezig. Vanuit het riet word ik wel welkom geheten door de kleine karekiet. ik fiets een stukje verder en zie een persoon heel ijverig door de telescoop kijken. Een cetti's zanger in beeld. Niet eens zo schuw, blijft rustig zitten op een takje en laat horen dat er uit een klein vogellijfje een enorm volume kan komen. Maak mijn eerste foto en fiets verder. Bij het "bruggetje" op zoek naar de baardmannetjes. Al gauw heb ik een vrouwtje baardman in beeld. Wat zijn ze mooi! Vlak boven de waterrand op zoek naar voedsel. Ik hoor de eerste koekoek van vandaag (er zullen er nog veel volgen) en een rietzanger eist ook mijn aandacht. Een tafeleendje zwemt tussen de kuifjes en een fuut. Houdt me aardig in de gaten. Weer een stukje verder geniet ik van de oeverzwaluwen, die af en aan vliegen. Als ik zwaluwen zie, krijg ik altijd een puur zomers gevoel over me. Het weer helpt ook mee, want de grijze lucht verdwijnt en de zon komt al aardig door. De temperatuur schiet omhoog naar aangename waarde. Rietgorzen en rietzangers in overvloed hier. Nog een stukje verder gefietst, daar weer turen in het riet. En ja hoor, twee prachtige mannetjes baardman laten zich prima zien.
Al gauw voegt een blauwborst zich ook bij dit kleurrijke gezelschap. Genieten hier. Ik kan wel uren blijven kijken naar deze prachtig gekleurde vogels, maar rond negen uur komt Jenny, dus nog even snel wat verder lopen. Weer een blauwborst, wat een rijkdom hier.

Blauwborst

 

KoekoekRond negen uur verschijnt Jenny ten tonele. Een enthousiaste natuurliefhebber, die mensen om haar heen weet te enthousiasmeren in de liefde voor de natuur. Kent dit gebied uitstekend en heeft al heel wat interessante waarnemingen doorgegeven. Neem de purperkoet, door haar ontdekt. Vele vogelaars hebben dankzij deze ontdekking dit purperbeest kunnen aanschouwen. We fietsen nu eerst richting de Rottemeren. Al gauw staan we stil om een drietal koekoeken te zien bakkeleien. We horen het typische geluid dan de koekoek ook kan maken, een soort overslaand gekwaak. Al fietsend komen we van alles tegen. Bij het polulierenbosje horen en zien we niet alleen de kleine karekiet, maar ook Adri de Groot komen we tegen, voor mij de inspirator van liefde voor de vogels, vastgelegd op foto's. En hij heeft heel veel volgers, terecht natuurlijk. We turen over het water en hopen de woudaap te zien, maar helaas. Als we dit gebied verlaten komen we van alles tegen: jagende torenvalken en kiekendieven, tureluurs en kluten, een eenzame krooneend. Bontbekpleviertjes vliegen voor ons uit. Iedere keer even afstappen, kijken, genieten van de vele vogels en luisteren naar de vogelzang om ons heen. Horen we nu ook een bosrietzanger? We komen er niet uit.

SteltkluutRichting Koornmolengat komen we een brug tegen, waaronder een aantal boerenzwaluwen hun nestjes hebben gemaakt. Ze vliegen echt letterlijk om onze oren. Probeer zoiets maar op camera vast te leggen. Verderop kijken we met veel plezier naar jagende visdiefjes en hopen ook op zwarte sterns. De laatste laten zich helaas niet zien. Je kan toch ook niet alles zien wat je verwacht! Wel komen we langs vlotjes, waarop kokmeeuwen en een eenzame visdief veilig hun nestje hebben gemaakt. De eerste jongen zijn al uit. Dan doen we de ontdekking van de dag (al mijn hoop was hier vandaag op gevestigd): steltkluten. Vlak voor ons, een paartje!! Eerst werd onze aandacht gevestigd op een jagende bruine kiekendief, maar heb je eenmaal een steltkluut in beeld, dan ben je verkocht. Wat een mooie ranke vogels. Een van de mooiste steltlopertje van Nederland. Wat een genot om ze hier weer te zien. Nu maar hopen dat ze hier ook gaan broeden.

Gele kwikstaartWe maken ons rondje af, de lucht kleurt steeds meer grijs en zelfs zwart. In de verte zien we de eerste regenstralen al vallen. Maar de gele kwikstaarten zorgen toch weer voor kleur. Wat zijn ze onwaarschijnlijk mooi, bijna on-Nederlands. Maar niet te lang stilstaan, anders gaat de regen ons vangen. Een groepje lepelaars vliegt snel voor de bui richting west. We bereiken weer de omgeving van de Zevenhuizerplas. Jenny koerst direct door naar haar huis hier vlakbij. Ik dank haar natuurlijk hartelijk voor deze geweldige natuurtocht. Ik fiets nog even het laatste stukje in mijn eentje. De eerste druppels vallen. Snel naar de auto. Voordat de bui losbarst, zit ik in de auto, terugkijkend naar een boeiende ochtend in de natuur, onder de rook van Rotterdam. Een ding weet ik zeker, hier kom ik gauw weer terug. Een mooier watergebied kun jij je nauwelijks voorstellen.

Blauwborst